Diskusi kedai Reka, bersama UMB Bandung, dan BELADU